Osvetlenie chovného zariadenia - LED

ObrázokVo vnútornom chovnom zariadení, či už je to chovná izba alebo sú to samostatne stojace vnútorné voliéry, potrebujeme hlavne v zimných mesiacoch použiť umelé osvetlenie. Ako veľmi dobrý a úsporný zdroj svetla sa v posledných rokoch medzi mnohými chovateľmi overili a rýchlo udomácnili LED diódy. Samotné osvetlenie je buď nainštalované centrálne v miestnosti, alebo samostatne v jednotlivých voliérach, resp. klietkach. Náhle rozsvietenie však produkuje vo vtákoch stres. Ešte horšie je to so zhasnutím svetla, kedy môže nastať v chovnom zariadení, úplný zmätok. Tento stres je možné čiastočne znížiť sekundárnym zdrojom svetla, ktoré má nižšiu intenzitu, no zároveň je dostatočné na to, aby sa vtáky dokázali v prítmí orientovať.

Úplne najideálnejšie však je, keď v chovnom zariadení nasimulujeme východ a západ slnka. Práve na to je určený modul SUNRISE.

Modul SUNRISE zabezpečuje mäkký štart a stop LED a iného osvetlenia (napr. halogénové svietidlá) napájaného z 12V resp. 24V zdroja. Postupné rozsvietenie a zhasínanie je nastaviteľné v intervaloch: ½, 1, 2 a 5 sekúnd, resp. 1, 30, 60 a 90 minút – čo sa dá v chovateľskom prostredí využiť na simuláciu východu a západu slnka. Zariadenie môže byť použité aj ako zdroj signálu pre ovládače vysoko výkonných LED (ovládače musia dovoľovať takéto použitie).

Slovenčina
Kategória článku: