Melanínové jedince

Štandard pre melanínové vtáky

Na rozdiel od lipochrómových jedincov je pigment melanínových kanárikov viditeľný.

Termíny: Intenzívny, neintenzívny a mozaikový určujú kategóriu všetkých melanínových variácií s červenou alebo žltou základnou farbou vrátane slonovinových jedincov. Na lipochrómové zafarbenie platia rovnaké požiadavky ako pre čisto lipochrómové jedince. Melanínové čiarkovanie bude ovplyvnené samotnou kategóriou, na čo je potrebné pamätať.

Bodovanie 10 (lipochróm)

Rozpis hodnotenia

Hodnotenie

Popis

Body

VÝBORNÝ

Čistota zafarbenia, dokonalá rovnomernosť zafarbenie operenia

10

VEĽMI DOBRÝ

Dobrá rovnomernosť a súmernosť zafarbenia 

9

DOBRÝ

Nečisté zafarbenie. Žlté jedince sa zdajú byť nepatrne červené a podobne červené jedince vyzerajú oranžovo, resp. fialovo. V prípade slonovinových jedincov – nerovnomernosť zafarbenia.

8

NEVYHOVUJÚCI

Zjavné zmiešanie farieb

Nerovnomerné rozmiestnenie zafarbenie

V prípade slonovinových jedincov - nevýrazný lipochróm

7-3

 

MELANÍN INTENZÍVNY

Intenzívne jedince nesmú mať znaky neintenzívnej (plesnivej) farby.  Lipochróm musí siahať až ku koncu každého pierka.

Bodovanie 15 (kategória)

Rozpis hodnotenia


Hodnotenie

Popis

Body

VÝBORNÝ

Ani náznak plesnivosti na operení

14

VEĽMI DOBRÝ

Ľahká, skoro zanedbateľná plesnivosť obmedzená na oblasť chrbta a brucha 

13

DOBRÝ

Plesnivosť sa vyskytuje na niekoľkých oblastiach: chrbát, líca, kostrč, letky, brucho ale stále pripúšťa zaradenie do tejto kategórie

12-11

NEVYHOVUJÚCI

Plesnivosť je na celom operení. Jedince sú ťažko odlíšiteľné od neintenzívnych

10-8

 

MELANÍN NEINTENZÍVNY – PLESNIVÝ

Jedince s neintenzívnym - plesnivým zafarbením majú viditeľnú, jemnú, ale rovnomernú plesnivosť celého operenia.

Bodovanie 15 (kategória)

Rozpis hodnotenia


Hodnotenie

Popis

Body

VÝBORNÝ

Jemná, ale zreteľná plesnivosť na celom operení

14

VEĽMI DOBRÝ

Dobré rozloženie jemnej plesnivosti zosilnené alebo zoslabené na chrbte a kostrči alebo hrudi

13

DOBRÝ

Plesnivosť je buď veľmi výrazná alebo nevýrazná, nerovnomerne rozložená, ale stále pripúšťa zaradenie do tejto kategórie

12-11

NEVYHOVUJÚCI

Plesnivosť neprítomná alebo prílišná. Jedince sú ťažko odlíšiteľné od intenzívnych, resp. mozaikových

10-8

 

 

Slovenčina
suborr: 
Kategória: 
Zdieľajte článok s priateľmi: