EuroFauna EN

This is EuroFAuna

Legislatíva chovu Európskej fauny

Postup registrácie chránených živočíchov v súlade s § 42 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Platný aj v roku 2018.

Obrázok

Registrácia chovateľa

Vyplniť tlačivo „Žiadosť o pridelenie evidenčného čísla“ a tlačivo odoslať na adresu: Štátna ochrana prírody, vedecký orgán, Jeséniova 17D, 831 01 Bratislava. (Kancelária vedeckého orgánu SR na adrese sídli na adrese: Bukureštská 4, 812 35 Bratislava, tel.: 02/ 642 839 82)

Slovenčina